โทร 02-2758854

Home » เครื่องจักรและกระบวนการผลิต

เครื่องจักรและกระบวนการผลิต

header-machine
 
เครื่องจักรหลักที่เราเลือกใช้ในสายงานการผลิต แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่
– เครื่องพิมพ์ลายแบบวงจร (Screen Printer Machine)
– เครื่องวางชิฟและอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ขนาดเล็ก (Surface Mount Technology Machine)
– เครื่องอบและเคลือบอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ (Convention Reflow Ovens Machine)


 1. เครื่องพิมพ์ลายแบบวงจร (Screen Printer Machine)
  KWA-1016
  kwa-1016   Specification:
  > Dimension: 650x860x1650
  > Printing Table Dimension: 300×400
  > Dimension of PCB (max): 250×350
  > PCB Thickness: 0.2mm-2mm
  > Squeegee Type: SUS316 L=12
  > Squeegee Pressure Control: 0.5kg-6kg/sq.cm.
  > Squeegee Speed: 0-9metre/min
  > Finest Pitch: 0.3mm
  > Printing Cycle Time: 5-20sec
 2. เครื่องวางชิฟและอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ขนาดเล็ก (Surface Mount Technology Machine)
  JUKI-RX7 (High-Speed Compact Modular Mounter RX-7)juki-rx7
     Specification:
  > PCB Board Size: 50x50mm – 360x250mm (Dual Lane Conveyer)
  > Component Height: 10.5mm
  > Place Speed (Optimum) Chip: 75,000CPH
  > Placement Accuracy: 0.04mm(Cpk>1)
  > Component Loading Quantity: 38 (76 in case of 8mm tape)
 3. เครื่องอบและเคลือบอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ (Convention Reflow Ovens Machine)
  BTU Pyramax 98A
  pyramax98
     Specification:
  > Software: WINCON Ver 3.0e (Windows XP)
  > 7 heat zones, top / bottom “Lead-Free Capable”
  > Edge Conveyor with Center Support
  > Nitrogen Oven
  > Active Water Cooling System – no house water, or chiller required.
  > Heated tunnel length 98 inches
  > 350C high temperature processing
  > Dimensions – overall length 179 inches, 49 inches deep