โทร 02-2758854

Home » บริการของเรา

บริการของเรา

       บริษัท รวีแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผู้ให้บริการออกแบบและผลิตอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์, เครื่องจักรกลอุตสาหกรรมแบบครบวงจร แบ่งสายงานการผลิตออกเป็น 4 สายงาน ได้แก่

  1. บริการออกแบบและติดตั้งชิฟ หรืออุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ลงบนแผ่นวงจร
  2. บริการออกแบบ และผลิตแผ่นวงจรอิเลคทรอนิคแบบเฉพาะงาน
  3. บริการออกแบบ และผลิตแอปพลิเคชั่น/โซลูชั่นจากอุปกรณ์อิเลคทรอนิค เช่น RFID / LCD / MICROCHIP Card, บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด, บัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรเพย์พาส, หลอดไฟฟ้าแอลอีดี, จอภาพแอลอีดี
  4. บริการออกแบบ และผลิตเครื่องจักรกลทางวิศวกรรมแบบเฉพาะงาน เช่น เครื่องประกอบหลอดไฟ, เครื่องทดสอบหลอดไฟ, เครื่องแพคกิ้งสินค้า (ระบบซีลถุง และกระป๋อง)


ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

บริการออกแบบและติดตั้งชิฟ หรืออุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ลงบนแผ่นวงจร
เช่น  การวางอุปกรณ์ IC , MICROCHIP หรือ LED

smt-2smt-4

บริการออกแบบ และผลิตแผ่นวงจรอิเลคทรอนิคแบบเฉพาะงานเช่น ระบบควบคุมอุปกรณ์ในอุตสาหกรรม
เช่น ระบบควบคุมเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ในอุตสาหกรรม, วงจรการแปลงไฟฟ้า AC – DC, วงจรควบคุมและเก็บไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์, วงจรฮาร์ดดิสต์, วงจรอิดลคทรอนิคส์ต่างๆ ฯลฯ
EDN_110922DF_Figure 5design-2

บริการออกแบบ และผลิตแอปพลิเคชั่น/โซลูชั่นจากอุปกรณ์อิเลคทรอนิค
เช่น  RFID / LCD / MICROCHIP Card, บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด, บัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรเพย์พาส, ซิมการ์ดโทรศัพท์, หลอดไฟฟ้าแอลอีดี, จอภาพแอลอีดี ฯลฯ

rfid-1rfid-2
rfid-5rfid-6

บริการออกแบบ และผลิตเครื่องจักรกลทางวิศวกรรมแบบเฉพาะงาน
เช่น เครื่องประกอบหลอดไฟ, เครื่องทดสอบหลอดไฟ, เครื่องแพคกิ้งสินค้า (ระบบซีลถุง และกระป๋อง) ฯลฯ

machine-1  machine-2
machine-3  machine-4