โทร 02-2758854

Home » เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

     บจ.รวีแมนูแฟคเจอริ่ง คือหนึ่งในบริษัทของกลุ่มบริษัทรวี ดำเนินธุรกิจออกแบบ, ผลิต และติดตั้งเครื่องจักรกลในระบบอุตสาหกรรม รวมไปถึงอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ต่างๆ โดยทีมวิศวกรและช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีอิเลคทรอนิคส์ และเครื่องกลแมคคานิค เพื่อตอบสนองต่อการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีต่างๆทั้งภายใน และภายนอกประเทศ

วิสัยทัศน์
     มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในด้านการออกแบบและติดตั้งงานระบบ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ออกแบบและติดตั้งเครื่องจักรและระบบควบคุมอัตโนมัติ ออกแบบและติดตั้งระบบแสงสว่างในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมด้วยโซลาร์เซลล์และหลอดแอลอีดี เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อเป็นที่ยอมรับว่าเป็นบริษัทที่ทำการพัฒนาโครงการและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เป็นคู่ค้าที่ยุติธรรม มีความเป็นมืออาชีพ มีผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีเลิศ

คุณเข็มเพชร จินวรรณ
ผู้จัดการโรงงาน

ทีมวิศวกรและบุคลากรประจำโรงงานผลิต