โทร 02-2758854

Home » ผลงานของเรา

ผลงานของเรา

product-header

ผลงานด้านออกแบบอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์
 c3 โครงการ: วงจรฮาร์ดดิสต์
สถานที่: ไม่ระบุ
รายละเอียด
ออกแบบ และดำเนินการผลิตชิ้นส่วนวงจรฮาร์ดดิสต์
ผลงานด้านออกแบบอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์
 c4 โครงการ: วงจรอิเลคทรอนิคส์
สถานที่: ไม่ระบุ
รายละเอียด
ออกแบบ และดำเนินการผลิตวงจรอิเลคทรอนิคส์สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
ผลงานด้านออกแบบอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์
 c1 โครงการ: เดบิตการ์ด(LCD)
สถานที่: สิงคโปร์
รายละเอียด
ออกแบบ และดำเนินการผลิตบัตรเดบิตการ์ด ชนิดติดตั้งหน้าจอ LCD
ผลงานด้านออกแบบอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์
 c2 โครงการ: รวีไลท์ติ้ง
สถานที่: –
รายละเอียด
ออกแบบ และดำเนินการผลิตหลอดไฟประหยัดพลังงานชนิดแอลอีดี
ผลงานด้านออกแบบเครื่องจักรอุตสาหกรรม
 p1 โครงการ: ปรับปรุงเครื่องจักร
สถานที่: นิคมฯ บางกระดี่
รายละเอียด
ออกแบบ และติดตั้งระบบควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรมด้วย PLC และระบบ Touch Screen
ผลงานด้านออกแบบเครื่องจักรอุตสาหกรรม
 p2 โครงการ: ปรับปรุงเครื่องจักร
สถานที่: จ.นครราชสีมา
รายละเอียด
ออกแบบ และติดตั้งระบบควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรมด้วย PLC และระบบความคุมอุณหภูมิ
ผลงานด้านออกแบบเครื่องจักรอุตสาหกรรม
 p3 โครงการ: ปรับปรุงเครื่องจักร
สถานที่: นิคมฯ ไฮเทค
รายละเอียด
ออกแบบ และติดตั้งระบบควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรมด้วย PLC และระบบ Touch Screen
ผลงานด้านออกแบบเครื่องจักรอุตสาหกรรม
 p4 โครงการ: ปรับปรุงเครื่องจักร
สถานที่: นิคมฯ บางปู
รายละเอียด
ออกแบบ และติดตั้งระบบควบคุมเครื่องจักรอุตสาหกรรมด้วย PLC และระบบความคุมอุณหภูมิข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-2758854 หรือ info@rawee-manufacture.com